Llyfrgelloedd

Benthyca llyfrau, cerddoriaeth a ffilmiau, mwynhau mynediad am ddim i'r rhyngrwyd a defnyddio adnoddau ar-lein llyfrgelloedd y Fro

 

Y Wybodaeth Ddiweddaraf am y Gwasanaeth Llyfrgelloedd

 

Mae pob un o'n canghennau llyfrgell bellach ar agor i'r cyhoedd heb unrhyw ofyniad i drefnu ymweliad ymlaen llaw. Edrychwch ar oriau agor cyfredol eich cangen yma.

 

Gellir casglu'r archebion sydd ar gael o fewn y canghennau llyfrgell nawr a'u rhoi drwy ein ciosgau hunanwasanaeth. Os byddai'n well gennych gasglu wrth y drws o hyd, cysylltwch â'ch cangen yn uniongyrchol ar ôl i chi gael gwybod bod eich eitem ar gael.

 

Mae cyfrifiaduron a chyfleusterau argraffu ar gael i'w defnyddio ym mhob un o'n canghennau. I sicrhau sesiwn gyfrifiadurol i chi'ch hun, cysylltwch â'ch llyfrgell leol ymlaen llaw i gadw peiriant.

 

Os na allwch ymweld â ni'n bersonol ar hyn o bryd, peidiwch ag anghofio y gallwch hefyd ymuno ar-lein a chael mynediad am ddim ac ar unwaith i'n hystod enfawr o adnoddau electronig gan gynnwys llyfrau elyfrau, llyfrau sain a chylchgronau.

 

 

Vale of Glamorgan Libraries Logo

 

Join Your Local Library

Mae Cofrestru Ar-lein ar Agor

Gallwch nawr ymuno ar-lein i gael mynediad ar unwaith i'n hadnoddau ar-lein o gartref.  Cliciwch y botwm isod i gychwyn:

 

Ymuno ar-lein

 

Pori banner - Welsh

 

 

 

 

Dewis Cymru Logo Welsh