Gwirio


Tanysgrifio I e-byst

Newyddion a Diweddariadau

Datganiad gan Arweinydd Cyngor Bro Morgannwg

Dyma neges gan y Cyng. Neil Moore i breswylwyr wrth i'r cyfnod atal byr ddechrau

Council publishes its Annual Report

Mae'r Cynllun Gwella (Rhan 2) yn nodi cynnydd Cyngor Bro Morgannwg o ran cyflawni'r Amcanion Lles a bennwyd y flwyddyn flaenorol.

Diweddariadau Coronafeirws 2020

Gwybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau Cyngor Bro Morgannwg yn ystod Coronafeirws

Hysbysiadau Cyfreithiol

Cyhoeddir yr hysbysiadau hyn ar gyfer ac ar ran Cyngor Bro Morgannwg

Mwy o newydyddion...