Gwirio


Tanysgrifio I e-byst

Newyddion a Diweddariadau

Council begins budget-setting process

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi dechrau ei broses o bennu cyllideb 2023/24.

Y Cyngor yn lansio Tîm Datblygu Cymunedol newydd

Mae tîm newydd wedi ei sefydlu gan Gyngor Bro Morgannwg i gynorthwyo cymunedau gyda phrosiectau a chael gafael ar gyllid.

Ardal Chwarae Cilgant Dewi Sant i gael gwaith gwella mawr

Bydd plant ym Mhenarth yn gallu mwynhau ardal chwarae newydd ac wedi'i huwchraddio yng Nghilgant Dewi Sant yn fuan yn dilyn buddsoddiad o £120,000 gan Gyngor Bro Morgannwg.

Apêl Gorfodi Barry Biomass

Gweld y dogfennau apêl gorfodi a gyflwynwyd mewn perthynas ag Apêl Gorfodi Biomas cyfredol y Barri.

Mwy o newydyddion...