Gwirio


Tanysgrifio I e-byst

Newyddion a Diweddariadau

Cost taliadau byw i ddechrau'r wythnos hon

Yr wythnos hon, bydd Cyngor Bro Morgannwg yn dechrau rhoi taliadau Cymorth Costau Byw gwerth £150 i fwy na 35,000 o drigolion.

Y Cyngor ac ysgolion yn codi arian ar gyfer yr Wcráin

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi ymuno ag ysgolion yn y Sir i godi arian ar gyfer Wcráin

Mae Rhaglen Gweithgareddau'r Pasg yn ôl ar gyfer 2022

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi llunio rhaglen o weithgareddau ar gyfer plant, pobl ifanc a theuluoedd yn y Fro dros gyfnod y Pasg.

Taliad Cymorth o £500 i Ofalwyr Di-dâl

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi taliad cymorth untro o £500, sydd ar gael i bob gofalwr di-dâl cymwys yng Nghymru.

Mwy o newydyddion...