Vale of Glamorgan Council
Cyngor Bro Morgannwg

Vale of Glamorgan Council
Cyngor Bro Morgannwg

 

Skip to content

Swyddi Gwag

Cymerwch olwg ar yr holl swyddi gwag presennol. Rydym yn croesawu ymgeiswyr sy'n rhannu ein gwerthoedd (Uchelgeisiol, Agored, Gyda’n gilydd, Balch) ac sydd mor angerddol ag yr ydym ni am gynnig gwasanaethau o safon yn gyffredinol.

Penarth Pier Sunset

Gyrfaoedd gyda Chyngor Bro Morgannwg

Porwch drwy'r swyddi gwag presennol, sefydlwch rybuddion swyddi a gwnewch gais ar-lein.

Success stories

Pam gweithio i ni

Mae arnom angen pobl dalentog i ddarparu gwasanaethau i drigolion Bro Morgannwg.  Yn gyfnewid am hyn, rydym yn cynnig pecyn buddion deniadol.

Diversity and inclusion

Amrywiaeth a Chynhwysiant

Rydym wedi ymrwymo i ddileu gwahaniaethu ac annog amrywiaeth ymhlith ein gweithlu.

 

 

CfW Logo W2

Angen help i wneud cais am y swyddi hyn?

Ar gyfer cymorth cyflogaeth a chyngor ac arweiniad pellach cysylltwch â cymunedau ar gyfer gwaith:

 

 

 

Swyddi gwag presennol

Cymerwch olwg ar ein swyddi gwag diweddaraf, crëwch rybuddion swyddi a gwnewch gais ar-lein.

Gellir cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg ac ni fydd unrhyw gais Cymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol.