Y Newyddion Diweddaraf

Y straeon newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf gan Gyngor Bro Morgannwg 


Search ▲

All


Y Fron fuddugol yng Ngwobrau Diogelu Bwrdd Diogelu Caerdydd ar Fro wards - 25/11/2022

Cafodd Cyngor Bro Morgannwg ei gydnabod am ei 'Ymrwymiad Eithriadol i ddiogelu plant' yng Ngwobrau Cydnabod Bwrdd Diogelu Caerdydd a'r Fro yn ddiweddar.

 

Cyngor yn llacio cyfyngiadau gwastraff dros y Nadolig - 25/11/2022

Bydd Cyngor Bro Morgannwg yn ailgyflwyno casgliadau bagiau du anghyfyngedig am gyfnod o dair wythnos ar ddiwedd y flwyddyn i helpu cartrefi i ymdopi â gwastraff dros y Nadolig.

 

Gwaith gwella ar gyfer cynllun tai gwarchod - 25/11/2022

Bydd Cynllun Tai Gwarchod yn cael llu o welliannau iddo er mwyn sicrhau ei fod yn cydymffurfio â'r safonau uchaf.

 

Cyngor Bro Morgannwg yn gofyn am farn trigolion ar Gynllun Cyflawni Blynyddol - 23/11/2022

Mae'r Cynllun Cyflawni Blynyddol (CCB) yn manylu ar y gwaith a fydd yn cael ei wneud dros y flwyddyn nesaf er mwyn cyflawni pedwar amcan allweddol y Cyngor.

 

Cystadleuaeth Cerdyn Nadolig y Maer 2022 - 21/11/2022

Eleni, bydd Maer Bro Morgannwg yn cynnal cystadleuaeth cerdyn Nadolig i egin artistiaid ar draws ysgolion cynradd y Fro.

 

Seren pêl-droed yn ymweld â'r Oriel Gelf Ganolog wrth i arddangosfa bêl-droed lansio - 16/11/2022

Bydd cyn-chwaraewr rhyngwladol Cymru, Dave Roberts, yn cymryd rhan mewn digwyddiad holi ac ateb yn yr Oriel Gelf Ganolog ddydd Sadwrn pan fydd arddangosfa i nodi Cwpan y Byd hefyd yn lansio.

 

Cyngor Bro Morgannwg yn ail-arwyddo Cyfamod y Lluoedd Arfog - 16/11/2022

Er mwyn arddangos y teyrngarwch hwn, mae Dirprwy Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Bronwen Brooks wedi ail-lofnodi Cyfamod y Lluoedd Arfog ochr yn ochr â'r Brigadydd Dawes, Maer Cyngor Bro Morgannwg, Susan Lloyd-Selby a Swyddog Cyswllt y Lluoedd Arfog, Abigail Warburton, yn y Plasty ar ddydd Llun 14 Tachwedd.

 

Y Cyngor Eisiau Clywed Eich Storïau Windrush - 15/11/2022

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn gofyn i bobl rannu eu cysylltiadau a'u storïau Windrush.

 

Pafiliwn Pier Penarth i gynnal cyfres o ddigwyddiadau Nadoligaidd - 15/11/2022

Ar drothwy tymor yr ŵyl, mae Pafiliwn Pier Penarth sy'n cael ei weithredu gan Gyngor Bro Morgannwg wedi trefnu amserlen o ddigwyddiadau llawn hwyl i'r gymuned eu mwynhau.

 

Croeso cynnes ar gael ledled y Fro dros yr hydref ar gaeaf - 09/11/2022

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi lansio cynllun Croeso Cynnes ar gyfer hydref a gaeaf 2022/23.

 

Dweud eich dweud am wella lles - 07/11/2022

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) y Fro yn ymgynghori ar ei ail Asesiad Lles a gyhoeddir ym mis Mai 2023.

 

Meinciau coffa wedi eu gosod yn Gerddi Gladstone - 04/11/2022

Trefnodd Cyngor Bro Morgannwg a Chyngor Tref y Barri i ddwy fainc cofeb rhyfel newydd gael eu gosod yn edrych dros Erddi Gladstone yn y Barri.