Y Newyddion Diweddaraf

Y straeon newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf gan Gyngor Bro Morgannwg 


Diweddariadau Coronafeirws 2020

 

Search ▲

All


Datganiad gan Arweinydd Cyngor Bro Morgannwg - 23/10/2020

Dyma neges gan y Cyng. Neil Moore i breswylwyr wrth i'r cyfnod atal byr ddechrau

 

Y cyngor yn cyhoeddi ei Adroddiad Blynyddol - 21/10/2020

Mae'r Cynllun Gwella (Rhan 2) yn nodi cynnydd Cyngor Bro Morgannwg o ran cyflawni'r Amcanion Lles a bennwyd y flwyddyn flaenorol.

 

Llwybr Celf y Cyfnod Clo i redeg dros yr hanner tymor - 21/10/2020

Bydd Grŵp Celf Dinas Powys yn cynnal Llwybr Celf y Cyfnod Clo i breswylwyr lleol o ddydd Sadwrn, 24 Hydref i ddydd Sul, 01 Tachwedd.

 

Arweinydd y Cyngor yn rhoi Datganiad yn dilyn cyhoeddiad cyfnod cloi Llywodraeth Cymru - 19/10/2020

Y Cynghorydd Neil Moore yn annog preswylwyr i aros gartref ac aros yn ddiogel yn dilyn cyhoeddiad cyfnod atal byr

 

Pedwar o Aelodau Staff Cyngor Bro Morgannwg yn derbyn Medalau yr Ymerodraeth Brydeinig - 13/10/2020

Mae pedwar o aelodau staff Cyngor Bro Morgannwg wedi ennill Medalau'r Ymerodraeth Brydeinig am eu hymdrechion yn ystod y pandemig Coronafeirws

 

System ailgylchu ddidoli yn cael ei chyflwyno'n y Barri - 13/10/2020

Mae system ailgylchu ddidoli newydd Cyngor Bro Morgannwg yn cael ei chyflwyno i'r Barri o'r wythnos sy'n dechrau Ddydd Llun, 19 Hydref

 

Masnachwyr lleol y stryd fawr yn galw am gefnogaeth yn ystod cyfyngiadau lleol - 12/10/2020

High street traders across the Vale of Glamorgan say they "need shoppers now more than ever" after local lockdown measures were imposed.

 

Cyngor yn nodi Wythnos Ymwybyddiaeth Colli Babanod - 09/10/2020

Bydd y Lloches Orllewinol ar Ynys y Barri yn cael ei oleuo â goleuadau pinc a glas o'r 9fed i'r 15fed o fis Hydref i gefnogi Wythnos Ymwybyddiaeth Colli Babanod.

 

Ap newydd parcio ceir yn cael ei gyflwyno i bum lleoliad - 09/10/2020

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi cyflwyno gwasanaeth taliadau parcio newydd i bum safle o amgylch y Sir

 

Cyngor Bro Morgannwg yn dechrau ymgynghoriad ar barcio sy'n creu problemau - 08/10/2020

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn gofyn am farn pobl ar gynigion i gyflwyno rheolaethau parcio preswylwyr mewn chwe man penodol lle ceir problemau yn y Sir.

 

Car Camera yr Cyngor yn nodi dros 200 o droseddau yn ystod ei dair wythnos gyntaf ar y ffyrdd - 06/10/2020

Mae car camera newydd Cyngor Bro Morgannwg wedi nodi dros 200 o gerbydau'n parcio'n anghywir yn ystod ei dair wythnos gyntaf ar y ffyrdd

 

Vale of Glamorgan Council marks Black History Month - 06/10/2020

Bydd Cyngor Bro Morgannwg yn goleuo Twnnel Hood Road yn y lliwiau holl-Affricanaidd, sef coch, melyn a gwyrdd, i nodi Mis Hanes Pobl Dduon

 

Gwahodd ceisiadau i Gronfa Grant Sefydliad y Maer - 06/10/2020

Mae Cronfa Grant Sefydliad y Maer Bro Morgannwg yn gwahodd ceisiadau gan Grwpiau Cymunedol, y Sector Gwirfoddol a sefydliadau dielw