Addysg Oedolion a Chymunedol

Mae Gwasanaeth Dysgu Oedolion yn y Gymuned yn cydnabod gwrth dysgu gydol oes, ac yn parhau i ymrwymo i ddarparu ystod eang o gyfleoedd addysgiadol. 

 

people

Mae’r Gwasanaeth yn darparu addysgo o safon uchel i oedolion sy’n dysgu. Ei nod yw diwallu anghenion unigolion a chymunedau lleol ac annog dysgu gydol oes drwy bartneriaeth â darparwyr addysg eraill.

 

Cysylltu â'r Fro

Ymunwch â’n rhestr ddosbarthu e-bost i dderbyn gwybodaeth am gyrsiau i oedolion yn y Fro

Rhowch eich cyfeiriad e-bost

 

 

Vale Courses

Cyrsiau yn y Fro 

Beth bynnag yw’ch cymhelliad dros ddysgu, mae cwrs fydd yn gweddu i chi. Mae cyrsiau’n dechrau gydol y flwyddyn, mae’r amserau’n hyblyg, yn cael eu cynnal yn ystod y dydd a gyda’r nos, ac mae cyrsiau undydd a gweithdai penwythnos ar gael hefyd.

 

Ymhlith y cyrsiau mae:

Celf, Crefftau, Cymraeg i Oedolion,

Ffotograffiaeth, Iechyd cyffredinol a Lles,

Ieithoedd, Tecstilau

Cyrsiau y Fro 

 

GBOT Welsh Logo

Get Back on Track

Cyrsiau YN RHAD AC AM DDIM wedi’u hariannu gan Lywodraeth Cymru yn       benodol i helpu unigolion cymwys i fynd yn ôl i’r gweithle a gwneud y               mwyaf o’r cyfleoedd am swyddi.

 

Ymhlith y cyrsiau mae:

Clybiau Gwaith, Crefftau a Thecstilau,

Gwasanaeth Lletygarwch Bwyd a Diod

Gweithdai Cyfrifiaduron, Hyder a Phendantrwydd

Sgiliau CV a Chyfweliad, A llawer mwy … 

Tudalen Saesneg Get Back on Track

logo new

Canolfan Ddysgu'r Fro

Cyrsiau sgiliau sylfaenol AM DDIM i oedolion ar ddarlien, ysgrifennu, mathemateg a chyfrifiaduron. Rhdum hefyd yn cynnig cyrsiau, Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill sy'n awyddus i ddysgu Saesneg.

Canolfan Ddysgu'r Fro

 

Cysylltu

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â: 

  • 01446 773831 (Vale Courses)          01446 733762 (Get Back on Track)

 

Dolenni defnyddiol