Gwirio


Tanysgrifio I e-byst

Newyddion a Diweddariadau

Mae'r Cyngor wedi dechrau derbyn ceisiadau ar gyfer Cronfa Adnewyddu'r DU

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi dechrau derbyn ceisiadau am arian o Gronfa Adnewyddu Cymunedol y DU, sef cynllun £220 miliwn i fuddsoddi mewn ardaloedd lleol ar hyd a lled y Sir

Statement from the Mayor of the Vale of Glamorgan

Following the death of His Royal Highness The Prince Phillip, Duke of Edinburgh, Cllr Jayne Norman, Mayor of the Vale of Glamorgan has issued the following statement.

Hysbysiadau Cyfreithiol

Cyhoeddir yr hysbysiadau hyn ar gyfer ac ar ran Cyngor Bro Morgannwg

Llifogydd

Os oedd llifogydd wedi effeithio arnoch chi ar 23 Rhagfyr 2020, cwblhewch Ffurflen Digwyddiad Llifogydd ar-lein.

Mwy o newydyddion...