Gwirio


Tanysgrifio I e-byst

Newyddion a Diweddariadau

Arweinyddiaeth wleidyddol newydd Cyngor Bro Morgannwg wedi i datgelu

Mae'r Cynghorydd Lis Burnett yn bennaeth ar Gabinet Cyngor Bro Morgannwg ar ei newydd wedd ar ôl cael ei chadarnhau'n Arweinydd newydd yr Awdurdod.

Datganiad ar waith gwella yn Ysgol Gynradd Y Bontfaen

Chief Executive Rob Thomas has commented on the current situation.

Cost taliadau byw i ddechrau'r wythnos hon

Yr wythnos hon, bydd Cyngor Bro Morgannwg yn dechrau rhoi taliadau Cymorth Costau Byw gwerth £150 i fwy na 35,000 o drigolion.

Taliad Cymorth o £500 i Ofalwyr Di-dâl

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi taliad cymorth untro o £500, sydd ar gael i bob gofalwr di-dâl cymwys yng Nghymru.

Mwy o newydyddion...