Gwirio


Tanysgrifio I e-byst

Newyddion a Diweddariadau

Agor Ysgol Gynradd Ynys y Barri yn y Caban Eco

Mae Ysgol Gynradd Ynys y Barri wedi agor Caban Eco Cymunedol newydd fel rhan o ystod o waith o amgylch menter Prosiect Sero Cyngor Bro Morgannwg.

Datganiad gan Faer Bro Morgannwg

Yn dilyn marwolaeth Ei Mawrhydi'r Frenhines Elisabeth II, mae'r Cynghorydd Susan Lloyd Selby, Maer Bro Morgannwg, wedi cyhoeddi'r datganiad canlynol.

Gerddi Cymin yn Dathlu Llwyddiant Pirates of Penzance

Yn ddiweddar, cynhaliwyd cynhyrchiad theatr llwyddiannus yng Ngerddi'r Cymin o opera gomig Gilbert a Sullivan, The Pirates of Penzance.

Apêl Gorfodi Barry Biomass

Gweld y dogfennau apêl gorfodi a gyflwynwyd mewn perthynas ag Apêl Gorfodi Biomas cyfredol y Barri.

Mwy o newydyddion...