Agendâu - Cyfarfod Blynyddol

Gallwch Ofyn am y Ddogfen hon Mewn Ffurfiau Eraill: Er Enghraifft: Ffont Mwy

 

*** SYLWCH: Oherwydd y cyfyngiadau cyfredol a'r gofyniad i bellhau cymdeithasol ni fydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal yn ei leoliad arferol. Cyfarfod rhithwir fydd hwn a bydd ‘presenoldeb’ yn cael ei gyfyngu i Aelodau’r Cyngor a Swyddogion i gefnogi eitemau’r agenda.