Agendâu - Is-Bwyllgor Hawliau Tramwy Cyhoeddus

 

Gallwch Ofyn am y Ddogfen hon Mewn Ffurfiau Eraill: Er Enghraifft: Ffont Mwy

 

** SYLWCH: Oherwydd cyfyngiadau cyfredol ac ni fydd y gofyniad am gyfarfodydd Cyngor pellhau cymdeithasol yn cael eu cynnal yn eu lleoliad arferol. Bydd cyfarfodydd y Cyngor yn cael eu cynnal fwy neu lai a bydd ‘presenoldeb’ yn cael ei gyfyngu i Aelodau’r Cyngor, swyddogion perthnasol ac unrhyw rai sydd wedi cofrestru i siarad ‘partïon â diddordeb’ lle bo’n briodol. Bydd y cyfarfodydd hyn yn cael eu ffrydio'n fyw a'u cofnodi i'w trosglwyddo wedi hynny trwy wefan gyhoeddus y Cyngor.

 

Gweld y gweithdrefnau i'w defnyddio ar gyfer cyfarfodydd rhithwir yn ystod y Pandemig COVID-19 a gymeradwywyd o dan ddefnyddio Pwerau Brys y Rheolwr Gyfarwyddwr

 

Cliciwch fan hyn i weld Nodyn Trefniadol. Cliciwch fan hyn i weld y Canllaw Siarad Cyhoeddus.

 

Cofrestrwch i siarad Is-Bwyllgor Hawliau Tramwy Cyhoeddus.

 

2022

2021 - Dim Cyfarfodydd

2020 - Dim Cyfarfodydd

2019 - Dim Cyfarfodydd

2018 - Dim Cyfarfodydd

2017 - Dim Cyfarfodydd

 

2016