Agendâu - Pwyllgor Ymddeoliad Cynnar/ Diswyddo

Gallwch Ofyn am y Ddogfen hon Mewn Ffurfiau Eraill: Er Enghraifft: Ffont Mwy

 

***SYLWCH: Oherwydd y cyfyngiadau cyfredol a'r gofyniad i bellhau cymdeithasol ni fydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal yn ei leoliad arferol. Cyfarfod rhithwir fydd hwn a bydd ‘presenoldeb’ yn cael ei gyfyngu i Aelodau’r Cyngor a Swyddogion i gefnogi eitemau’r agenda. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democratic@valeofglamorgan.gov.uk  neu ffôn. 01446 709856.

 

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016