Diwrnodau HMS 2022/23

Mae gan bob ysgol nifer o ddiwrnodau HMS (Hyfforddiant mewn Swydd) neu ddiwrnodau Achlysurol y flwyddyn.

 

Defnyddir diwrnodau HMS ar gyfer hyfforddi staff ac maent yn rhan bwysig o ddatblygiad proffesiynol athro.  Mae’r Llywodraeth wedi ymrwymo i godi safonau addysg, a chefnogi athrawon i wneud hyn drwy ddarparu’r cyfleoedd hyfforddiant a datblygu sydd eu hangen arnynt.  Mae diwrnodau HMS yn offeryn pwysig y gall penaethiaid ei ddefnyddio i sicrhau bod gan eu staff y sgiliau a’r wybodaeth ddiweddaraf.

 

Cyflwynwyd diwrnodau HMS i roi cyfle i benaethiaid drefnu bod eu holl staff gyda'i gilydd ar un pryd, ac iddynt hyfforddi gyda'i gilydd am rywfaint o'r amser hwn.  Mae hyn yn debyg iawn i’r ffordd y bydd proffesiynau eraill yn gwneud rhai elfennau o'u hyfforddiant a'u datblygu yn ystod eu horiau contract.

 

Mae’n beth cyffredin i ddiwrnodau HMS gael eu hychwanegu at ddechrau, neu ar ddiwedd gwyliau ysgol ac mae hyn yn aml yn arwain at lai o amhariad nag y byddai cynnal y diwrnodau ar adegau eraill yn ystod tymor ysgol. Caiff diwrnodau HMS eu cynllunio fel eu bod yn achosi'r amhariad lleiaf i deuluoedd, i rieni ac i ofalwyr.

 

Mae ysgolion Bro Morgannwg yn anelu at gyhoeddi eu diwrnodau HMS yma ymhell o flaen llaw, gan alluogi rhieni e gofalwyr gynllunio ar gyfer unrhyw anghenion gofal plant fydd ganddynt.

 

Ysgolion yn Fro (Sylwer eu bod yn nhrefn yr Wyddor Saesneg a bod enwau Ysgolion Saesneg yn Saesneg)

 

                                        

 

A

Ysgol Gynradd Albert

2022/23

05 Medi 2022

06 Medi 2022

23 Rhagfyr 2022

24 Gorffennaf 2023

 

Ysgol Gynradd All Saints yr Eglwys yng Nghymru 

2022/23

05 Medi 2022

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

Ysgol Gynradd Ynys-Y-Barri

2022/23

TBC

 

Ysgol Gyfun Bishop of Llandaff CIW 

2022/23

05 Medi 2022

06 Medi 2022

14 Hydref 2022

25 Tachwedd 2022

30 Mehefin 2023

24 Gorffennaf 2023

 

Ysgol Gyfun Bont-faen

2022/23 

05 Medi 2022

 

Ysgol Feithrin Tyddyn Bute

2022/23

TBC

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

Coleg Catholig Dewi Sant

2022/23

05 Medi 2022

06 Medi 2022

09 Ionawr 2023

17 Ebrill 2023

24 Gorffennaf 2023

 

Ysgol Gynradd Cogan 

2022/23

05 Medi 2022

06 Medi 2022

28 Hydref 2022

23 Rhagfyr 2022

10 Mawrth 2023

 

Ysgol Gynradd Colcot

2022/23

05 Medi 2022

06 Medi 2022

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

D

Ysgol Gynradd Dinas Powys 

2022/23

05 Medi 2022

17 Hydref 2022

24 Hydref 2022

24 Gorffennaf 2023

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

E

Ysgol Gynradd Evenlode 

2022/23

TBC

 

Yn ôl i’r brig

 

 

F

Ysgol Gynradd Fairfield 

2022/23

05 Medi 2022

06 Medi 2022

17 Chwefror 2023

24 Gorffennaf 2023

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

G

Ysgol Gynradd Gladstone 

2022/23

05 Medi 2022

06 Medi 2022

21 Hydref 2022

10 Mawrth 2023

24 Gorffennaf 2023

 

Ysgol Gynradd Eglwys yng Nghymru Gwenfô

2022/23

05 Medi 2022

30 Ionawr 2023

05 Mehefin 2023

24 Gorffennaf 2023

 

Yn ôl i’r brig

 

 

H

Ysgol Gynradd High Street 

2022/23

05 Medi 2022

 

Ysgol Gynradd Holton 

2022/23

05 Medi 2022

06 Medi 2022

 

Yn ôl i’r brig

 

 

J

Ysgol Gynradd Jenner Park 

2022/23

05 Medi 2022

 

Yn ôl i’r brig

 

 

L

Ysgol Gynradd Llandochau

2022/23

TBC

 

Ysgol Gynradd Llanfair

2022/23

TBC

 

Ysgol Gynradd Llangan

2022/23

05 Medi 2022

06 Medi 2022

 

Ysgol Gynradd Llansannor yr Eglwys yng Nghymru

2022/23

05 Medi 2022

 

Ysgol Gyfun Llanilltud Fawr

2022/23

05 Medi 2022

06 Medi 2022

23 Rhagfyr 2022

27 Chwefror 2023

24 Gorffennaf 2023

 

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

O

Ysgol Gynradd Oakfield

2022/23

05 Medi 2022

26 Medi 2022

28 Hydref 2022

23 Rhagfyr 2022

10 Mawrth 2023

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

P

Ysgol Gynradd Palmerston 

2022/23

TBC

 

Ysgol Uwchradd Pencoedtre 

2022/23

TBC

 

Ysgol Gynradd Pendoylan yr Eglwys yng Nghymru 

2022/23

05 Medi 2022

06 Medi 2022

28 Hydref 2022

27 Chwefror 2023

24 Gorffennaf 2023

 

Ysgol Gynradd Peterston-Super-Ely yr Eglwys yng Nghymru

2022/23

TBC

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

R

Ysgol Gynradd Rhws 

2022/23

TBC

 

Ysgol Gynradd Romilly 

2022/23

05 Medi 2022

30 Medi 2022

07 Tachwedd 2022

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

S

Ysgol Gynradd St Andrews yr Eglwys yng Nghymru 

2022/23

05 Medi 2022

22 Rhagfyr 2022

23 Rhagfyr 2022

17 Chwefror 2023

24 Gorffennaf 2023

 

Ysgol Gynradd Sain Tathan 

2022/23

05 Medi 2022

 

Ysgol Gynradd Saint y Brid yr Eglwys yng Nghymru

2022/23

05 Medi 2022

 

Ysgol Gyfun St. Cyres 

2022/23

05 Medi 2022

06 Medi 2022

14 Hydref 2022

09 Ionawr 2023

24 Gorffennaf 2023

 

Ysgol Gynradd Dewi Sant yr Eglwys yng Nghymru  

2022/23

05 Medi 2022 

06 Medi 2022

09 Ionawr 2023

17 Ebrill 2023

24 Gorffennaf 2023

 

Ysgol Gynradd Sain Helen 

2022/23

05 Medi 2022

06 Medi 2022

30 Ionawr 2023

31 Ionawr 2023

 

 

Ysgol Gynradd St Illtyd

2022/23

TBC

 

Ysgol Gynradd Sant Joseff

2022/23

05 Medi 2022

22 Rhagfyr 2022

23 Rhagfyr 2022

30 Ionawr 2023

 

Ysgol Gynradd Sain Nicholas

2022/23

05 Medi 2022

 

Ysgol Uwchradd Gatholig Sant Richard Gwyn

2022/23

TBC

 

Ysgol Stanwell 

2022/23

05 Medi 2022

23 Rhagfyr 2022

09 Ionawr 2023

24 Gorffennaf 2023

 

Ysgol Gynradd South Point

2022/23

TBC

 

Ysgol Gynradd Sili

2022/23

05 Medi 2022

 

 

Yn ol i'r brig

 

 

T

Ysgol Gynradd Tregatwg

2022/23

05 Medi 2022

26 Medi 2022

28 Hydref 2022

23 Rhagfyr 2022

10 Mawrth 2023

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

V

Ysgol Gynradd Victoria 

2022/23

05 Medi 2022

07 Hydref 2022

22 Rhagfyr 2022

23 Rhagfyr 2022

24 Gorffennaf 2023

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

Ysgol Uwchradd Whitmore 

2022/23

TBC

 

Ysgol Gynradd Wick and Marcross yr Eglwys yng Nghymru

2022/23

05 Medi 2022

26 Medi 2022

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

Y

Ysgol Gynradd Y Bont-Faen

2022/23

05 Medi 2022

21 Hydref 2022

24 Gorffennaf 2023

 

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

2022/23

05 Medi 2022

 

Ysgol Gymraeg Dewi Sant

2022/23

05 Medi 2022

06 Medi 2022

17 Hydref 2022

24 Gorffennaf 2023

 

Ysgol Gwaun Y Nant

2022/23

05 Medi 2022

17 Hydref 2022

23 Rhagfyr 2022

 

Ysgol Iolo Morganwg  

2022/23

05 Medi 2022

17 Hydref 2022

18 Hydref 2022 

 

Ysgol Pen Y Garth

2022/23

05 Medi 2022

06 Medi 2022

24 Gorffennaf 2023

 

Ysgol Sant Baruc 

2022/23

TBC

 

Ysgol Sant Curig

2022/23

05 Medi 2022

17 Hydref 2022

09 Ionawr 2023

05 Mehefin 2023

23 Gorffennaf 2023

 

Ysgol Y Ddraig

2022/23

TBC

 

Ysgol Y Deri

2022/23

TBC

 

 

Yn ôl i’r brig